Informacja dla Rodziców

Drodzy‌ ‌Rodzice‌ ‌i‌ ‌Opiekunowie‌,‌

mając na względzie spowodowany obostrzeniami sanitarnymi brak możliwości bezpośredniego spotkania z Państwem, pozwalamy sobie tą drogą przekazać najważniejsze sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem funkcjonowania Fundacji Akademia GKS Bełchatów. Chcemy, aby środowisko rodziców i opiekunów, jako niezwykle ważna część tego nowego projektu, miała jak najlepszą wiedzę o działalności i planach Akademii.

Obecnie Fundacja finalizuje proces budowania swojego modelu organizacyjnego. Prowadzone są lub już zostały zakończone stosowne postępowania ofertowe zmierzające do pozyskania Partnerów Akademii w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania. Jednocześnie Akademia GKS Bełchatów prowadzi prace ukierunkowane na stworzenie optymalnego modelu szkolenia w oparciu o standardy najlepszych akademii w kraju i za granicą, który pozwoli na osiągnięcie najwyższych celów sportowych i społecznych jej podopiecznych, poprzez budowanie świadomości zdrowego stylu życia i kształtowanie umiejętności pozwalających w przyszłości na zawodowe uprawianie sportu, a Akademii cieszyć się z wychowanków na jak najwyższym poziomie.

Szkolenie dzieci i młodzieży realizowane jest po raz pierwszy w historii poprzez dwuosobowe sztaby szkoleniowe i nadzorowane przez trenera koordynatora, a także osoby odpowiedzialne za pion sportowy Akademii. Struktury sztabu szkoleniowego Akademii uzupełniają: trener przygotowania motorycznego, trenerzy bramkarzy i fizjoterapeuta. Nad zdrowiem dzieci będzie czuwał właśnie fizjoterapeuta Akademii oraz w miarę jej rozwoju dodatkowo psycholog oraz dietetyk.

Działalność Akademii będzie jednocześnie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku swoich Sponsorów i Partnerów, w tym Polskiej Grupy Energetycznej i Miasta Bełchatowa, poprzez osiąganie najwyższych celów sportowych oraz zwiększanie zasięgu działania.

Grupy treningowe zostaną ograniczone do wypracowanej przez struktury Akademii ilości osób i tworzyć je będą dzieci z najlepszymi predyspozycjami psychomotorycznymi i technicznymi z całego województwa, weryfikowane cyklicznymi testami motorycznymi i postawą na treningach oraz grach kontrolnych. Jednocześnie nasi młodzi wychowankowie, którzy na danym etapie nie znajdą się w wyselekcjonowanych grupach poszczególnych roczników, będą mogli realizować dalszy proces szkolenia w jednym z klubów partnerskich Akademii, w którym monitorowany będzie ich dalszy rozwój, a co za tym idzie możliwość powrotu do drużyn w strukturach Akademii. W chwili obecnej Akademia finalizuje proces podpisywania umów z klubami partnerskimi.

Większość mikrocyklów treningowych w każdym roczniku będzie zakończona meczem kontrolnym, mistrzowskim lub turniejem. Po zakończeniu procesu budowy modelu organizacyjnego przedstawione zostaną Państwu warunki i możliwości partycypacji przez Akademię w kosztach wyjazdów na mecze sparingowe.

Trwają również prace nad określeniem optymalnej metodologii z wykorzystaniem Narodowego Modelu Gry Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz modeli wykorzystywanych przez kluby osiągające najlepsze rezultaty szkoleniowe w kraju i za granicą.

Sprawy organizacyjne i postępy w rozwoju naszych wychowanków będą Państwo mogli śledzić poprzez dostęp do programu zarządzania Akademią, ProTrainUp.

Osiągnięcie najwyższych standardów Akademii jest możliwe dzięki wsparciu Sponsorów, Partnerów oraz Rodziców/Opiekunów, dlatego dla prawidłowego i przejrzystego funkcjonowania Akademii oraz potrzeby jej rozwoju, niezbędne jest partycypowanie przez Państwa w tworzeniu budżetu Fundacji
w postaci systemu składek.

Opłata członkowska za szkolenie w Akademii GKS wynosi 100 zł miesięcznie dla sekcji piłki nożnej, a dla sekcji zapasów 50 zł. Należy ją uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca na dedykowany każdemu rocznikowi numer konta.

Opłatę za pierwszy miesiąc funkcjonowania Akademii powiększoną o jednoroczną opłatę za dostęp do systemu zarządzania ProTrainUp dla sekcji piłki nożnej w wysokości 50 zł, prosimy dokonać do 20 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może decydować o obniżeniu lub rezygnacji z pobierania składki.

W załączeniu prezentujemy Państwu umowę na szkolenie dzieci wraz z numerami kont,  na które należy dokonywać stosowne opłaty. Prosimy o podpisanie i dostarczenie umów trenerom do 20 stycznia 2021 r.

Wierzymy, że nasza wspólna praca umożliwi osiągnięcie najwyższych celów sportowych oraz społecznych i pozostajemy do dyspozycji w przypadku pytań i sugestii.

Zapraszamy jednocześnie do obserwowania oficjalnych kont Akademii na Facebook’u, Instagramie i Twitterze a wkrótce także odwiedzania oficjalnej strony internetowej Fundacji.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Akademia GKS Bełchatów

Piłka na trawie

Pliki do pobrania

Regulamin Akademii

Umowa Rodzic - Akademia

Oświadczenie rodzica

Klauzula informacyjna do umów (RODO)

Numery kont bankowych - załącznik do umów z rodzicami