MECENAS BEŁCHATOWSKIEGO SPORTU

O Akademii

Fundacja Akademia GKS Bełchatów została zarejestrowana przez fundatora, czyli GKS “Bełchatów” S.A. a funkcjonuje dzięki zaangażowaniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Miastu Bełchatów, które ponoszą główne koszty jej działalności.
 
Fundacja Akademia GKS Bełchatów zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży z w sekcjach piłki nożnej i zapasów.
 
Wizją codziennej działalności Fundacji jest działanie w uporządkowanym i harmonijnym systemie organizacyjnym i sportowym, klarownym dla wszystkich uczestników: zawodników, trenerów, rodziców, władz z jednoczesnym otwarciem się na nowych potencjalnych partnerów – dzieci, rodziców, trenerów oraz świat biznesu.
 
Priorytetem Akademii jest promowanie i rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu w dwóch wiodących dyscyplinach tj. piłce nożnej i zapasach wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta, gminy, powiatu a w przyszłości województwa, poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia z zachowaniem zasad fair play oraz edukacji szkolnej.
 
Dzięki środkom pozyskanym od kolejnych sponsorów Akademii, będzie możliwe polepszenie warunków i upowszechnienie szkolenia, doinwestowanie w sprzęt i specjalistów czy rozszerzenie kadry trenerskiej. Fundacja może przyjmować zarówno w kraju, jak i z zagranicy, darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze.
 
Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 lipca 2020 r.

Cele Akademii

Akademia pozwala rozwijać się młodym piłkarzom na wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to:

Rozwój fizyczny

Rozwój psychiczny

Rozwój społeczny