Informacja dla rodzica

Pliki do pobrania

Umowa Rodzic - Akademia

Oświadczenie rodziców/opiekunów

Klauzula informacyjna do umów (RODO)

Numery kont bankowych - załącznik do umów z rodzicami

Regulamin Akademii