MECENAS BEŁCHATOWSKIEGO SPORTU

Informacje dot. dokumentów i wyników testów do SMS

Udostępnij:

Za kandydatami do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie pierwsze testy sprawnościowe. Przed nimi czas wyników oraz składania niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych.

Informujemy, że odbiór kopert z kodami do odczytania wyników z listy rankingowej po testach sprawnościowych do I klasy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bełchatowie oraz składanie niezbędnych dokumentów rozpocznie się od piątku (7 lipca) w sekretariacie klubu (przy ul. Sportowej 3) w godzinach 9:00-15:00.

Przyszli uczniowie powinni dostarczyć następujące dokumenty:

  • podpisaną umowę o kształcenie dziecka, pobraną z sekretariatu Fundacji Akademia GKS Bełchatów, (Bełchatów, ul. Sportowa 3)
  • oryginał zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
    w Bełchatowie pobrane ze strony Fundacji Akademia GKS Bełchatów/Strony Szkoły lub kartę zdrowia sportowca
  • fotografii o wymiarach 30 x 42 mm (podpisanej imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia na odwrocie)
  • ewentualne orzeczenia lub zaświadczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych po testach sprawnościowych do I klasy LO znajduje się TUTAJ.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/platne/serwer124745/tmp) in Unknown on line 0