MECENAS BEŁCHATOWSKIEGO SPORTU

PGE Sponsorem Głównym Akademii

Udostępnij:

W czwartek 10 grudnia doszło do uroczystego podpisania umowy sponsoringowej pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. a niedawno powstałą Fundacją Akademia GKS Bełchatów. Energetyczny koncern będzie Głównym Sponsorem dziecięcych i młodzieżowych drużyn piłki nożnej i sekcji zapasów przez najbliższe dwa lata.

Grupa PGE aktywnie wspiera inicjatywy lokalne, popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży, aby młodzi ludzie w regionach, w których prowadzona jest działalność biznesowa Spółki, mieli możliwość rozwijania swoich pasji i sportowych talentów.

Oprócz sponsorowania największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży. Jest to przejaw odpowiedzialnego podejścia Grupy do prowadzenia biznesu oraz budowania swojego wizerunku. Zależy nam, aby być obecnym w życiu lokalnych społeczności w miejscach, gdzie PGE prowadzi swoją działalność, także poprzez promocję sportu wśród dzieci i młodzieży. Chcemy umożliwić młodym ludziom profesjonalne szkolenie sportowe w tak ważnym dla PGE miejscu, jakim jest region bełchatowski. Liczymy, że Akademia GKS Bełchatów będzie się szybko rozwijała i stanie się nie tylko jedną z wizytówek Bełchatowa, ale też ważnym ośrodkiem kształcenia młodych sportowców w skali wojewódzkiej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa z PGE i wsparcie Miasta Bełchatowa pozwoli przede wszystkim na rozwój dotychczasowego, wieloletniego szkolenia w GKS „Bełchatów” S.A. już w nowym podmiocie. Akademia GKS Bełchatów ma szkolić już wkrótce ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5. do 18. roku życia w dwóch sekcjach. Rozwinięta baza treningowa na terenie miasta Bełchatowa umożliwia trening 250 dzieci każdego dnia. Zajęcia futbolu i zapasów prowadzone będą docelowo przez 30 wykwalifikowanych trenerów. Nowym elementem funkcjonowania Akademii będą również profesjonalne treningi piłkarskie w mniejszych miejscowościach powiatu bełchatowskiego. Fundacja Akademia GKS Bełchatów utworzy także fundusz stypendialny, na który składać się będą motywacyjne stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników oraz stypendia socjalne dla podopiecznych Akademii z rodzin, będących w trudnej sytuacji.

W imieniu naszych młodych piłkarzy i zapaśników oraz ich rodziców, opiekunów i trenerów, a także osób, które tworzyły ten projekt i będą go realizować, składam podziękowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej za zaufanie, jakim nas obdarzono finalizując podpisanie dwuletniej umowy sponsoringowej. Dzięki wsparciu PGE i Miasta Bełchatowa powstał zupełnie nowy podmiot w naszej przestrzeni, który będzie szkolić dzieci i młodzież na wysokim poziomie sportowym w oparciu o solidne podstawy. Zaangażowanie PGE świadczy o randze tego projektu i pozwala pozytywnie myśleć o przyszłości juniorskiego sportu amatorskiego w naszym regionie – powiedział Michał Antczak, prezes Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Poza Polską Grupą Energetyczną chcę podziękować za pomoc ze strony PGE GiEK S.A. Oddział KWB, Prezydent Miasta przede wszystkim za możliwość korzystania z obiektów, społecznej Radzie Fundacji za wsparcie na różnych polach działania, Prezesowi ŁZPN Adamowi Kaźmierczakowi oraz osobom, które ciężko pracowały nad dokumentacją i projektami. Chciałbym podkreślić, że Fundację tworzą ludzie związani ze środowiskiem trenerów, rodziców, Grupy Kapitałowej PGE, GKS Bełchatów oraz Miasta Bełchatowa. Każda z tych osób ma na sercu dobro tego projektu – dodał wiceprezes ds. sportowych Fundacji, Bartłomiej Kondracki.

Mając zielone światło w postaci umowy, możemy zacząć wdrażać kwestie formalne i organizacyjne. Przed nami teraz mnóstwo pracy, by spełnić wymogi umowy sponsorskiej i promować markę PGE jako mecenasa sportu amatorskiego, a Akademia funkcjonowała zgodnie z założeniami jej twórców dla dobra naszych dzieci i młodzieży. Dzięki tak silnym partnerom możemy myśleć o czymś więcej niż do tej pory, by zapewnić spokój pracy, powiększać sztaby szkoleniowe, nabywać sprzęt i mierzyć się z najlepszymi Akademiami – dodał Michał Antczak.

Sponsorem Głównym Akademii jest PGE Polska Grupa Energetyczna