MECENAS BEŁCHATOWSKIEGO SPORTU

Warsztaty szkoleniowe dla trenerów Akademii

Udostępnij:

Trenerzy Akademii GKS Bełchatów nieustannie starają się podnosić swoje kwalifikacje. Kolejny krok w tym kierunku wykonali 17 grudnia, biorąc udział w szkoleniu, którego tematyka dotyczyła „Tworzenia realnego środowiska treningowego”.

Prelegentem wykładu był trener Akademii GKS Katowice, Artur Filipiak, który pełni obowiązki trenera drużyny U-17 oraz koordynatora ds. szkolenia w bloku młodszym. W szkoleniu wzięli udział trenerzy Akademii GKS Bełchatów oraz naszego klubu partnerskiego UKS Parzniewice. Warsztaty podzielone były na trzy części: teoretyczną, praktyczną i warsztatową. Pierwsza dotyczyła zasad realnego środowiska oraz gry, druga planowania i budowania jednostki treningowej, zaś trzecia tworzenia realnych środków treningowych. Na zakończenie był czas na wnioski i pytania.

Podczas szkolenia zaprezentowany został sposób planowania i tworzenia środków treningowych w Akademii GKS Katowice, posiadającej złotą gwiazdkę w programie certyfikacji PZPN. Omawiane były również najnowsze wytyczne PZPN-u, dotyczące planowania jednostek treningowych. Trenerzy wraz z prowadzącym omówili i przedyskutowali stosowane środki treningowe oraz mieli okazję przepracować tworzenie ich zgodnie z nowymi wytycznymi.

– Było to bardzo owocne spotkanie. W małych grupach, na podstawie przykładowych wycinków ze spotkań czy treningów byliśmy w stanie przedyskutować każdą zasadę tworzenia i planowania jednostek treningowych, a co najważniejsze przeanalizować na tej podstawie swoją dotychczasową pracę i już z nowym spojrzeniem, przygotować swoje propozycje. Chcemy wykorzystywać takie momenty, kiedy liczba obowiązków związanych z prowadzeniem zespołów jest nieco mniejsza – na rozwój kadry trenerskiej, co jest kluczowe do podniesienia jakości Akademii i rozwoju naszych zawodników. – podsumował koordynator bloku U13 U5, Damian Chojka.

Sponsorem Głównym Akademii jest PGE Polska Grupa Energetyczna